RSS

++ ชงโคฮาลาบาลา ++ bauhinia-pottsii-var-pottsii

ในหมวดหมู่: Fiyero, V.I.P. Editor, ต้นไม้, ไม้ดอกหอม, ไม้เลื้อย - ไม้พุ่มรอเลื้อย

ละเลงโดย วันศุกร์ 22 มกราคม 2010

เพิ่มความคิดเห็น

++ ชงโคฮาลาบาลา ++ bauhinia-pottsii-var-pottsii

สวัสดีครับ บทความในเดือนแรกของปีก็เริ่มจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เบื่อกันหรือยังเอ่ย ไม่ว่าเสียงตอบรับจะเป็นอย่างไร บทความนี้ก็ออกสู่สายตาท่านๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ไหนๆก็เผลอตัวเข้ามาอ่านประโยคแรกๆไปแล้ว จะไม่ยอมเผลอใจอ่านบทความนี้ให้จบแล้วเขียนทักทายในช่อง comment กันหน่อยหรอครับผม

ชงโคฮาลาบาลา, ชงโคดำ, ชงโคไฟ, ชงโคขาว, Bauhinia pottsii var. mollissima, Bauhinia pottsii var.subsessilis, ไม้หายาก, ไม้ดอกหอม, ไม้เลื้อย, Legume, aKitia.Com

ชงโคฮาลาบาลา ++ Bauhinia pottsii var. pottsii

วันนี้ขอเสนอ… ชงโคฮาลาบาลา (หรือ ชงโคฮูลาฮูล่า ที่ Fiyero กับแฟนเรียกกันเล่นๆ)

ไม้ดอกหอมลายสะดุดตาชนิดนี้จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง Fiyero ได้รวบรวมไว้สั้นๆด้านล่างแล้วครับ

ชงโคฮาลาบาลา, ชงโคดำ, ชงโคไฟ, ชงโคขาว, Bauhinia pottsii var. mollissima, Bauhinia pottsii var.subsessilis, ไม้หายาก, ไม้ดอกหอม, ไม้เลื้อย, Legume, aKitia.Com

ชงโคฮาลาบาลา ++ Bauhinia pottsii var. pottsii

ตามกันมาเลย…

ชงโคพุ่มกึ่งเลื้อยชนิดนี้เป็นไม้ป่าไทยๆอีกชนิดหนึ่งที่ Fiyero ปลูกสะสมไว้ที่บ้านครับ ต้นนี้นานๆทีถึงจะเห็นในตลาดต้นไม้ Fiyero ชอบของแปลกอยู่แล้วเลยไม่พลาดที่จะให้อภิสิทธิ์กับน้องฮูลาฮูล่าได้ลงดิน กลางแจ้ง (อันมีอยู่น้อยนิด)

ชงโคฮาลาบาลา, ชงโคดำ, ชงโคไฟ, ชงโคขาว, Bauhinia pottsii var. mollissima, Bauhinia pottsii var.subsessilis, ไม้หายาก, ไม้ดอกหอม, ไม้เลื้อย, Legume, aKitia.Com

ชงโคฮาลาบาลา ++ Bauhinia pottsii var. pottsii

เท่าที่ทราบมา ต้นนี้แล้วแท้จริงก็คือ ชงโคดำ ชนิดหนึ่งครับ โดยชงโคดำในประเทศไทยตาม สารานุกรมพืชในประเทศไทย (The Encyclopedia of Plants in Thailand) โดย สำนักงานหอพรรณไม้ ถูกแบ่งเป็น 5 ชนิดย่อย คือ

 • ชงโค Bauhinia pottsii var. decipiens

-ดอกสีขาว รังไข่ไม่มีขนกำมะหยี่ เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบแค่ที่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด เท่านั้น

 • ชงโคขาว (ชงโคป่า)  Bauhinia pottsii var. subsessilis

-ดอกสีขาวแต่ก้านกลีบสั้นกว่าชนิดย่อยอื่นๆ หลังใบมีขนสีน้ำตาลแดงชัดเจน ในไทยพบทั่วไปในภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน

ชงโคฮาลาบาลา, ชงโคดำ, ชงโคไฟ, ชงโคขาว, Bauhinia pottsii var. mollissima, Bauhinia pottsii var.subsessilis, ไม้หายาก, ไม้ดอกหอม, ไม้เลื้อย, Legume, aKitia.Com

ชงโคขาว ## Bauhinia pottsii var. velutina

 • ชงโคขาว Bauhinia pottsii var. velutina

-ดอกสีส้มแดงลายเหลือง หลังใบเป็นกำมะหยี่สีเทาๆฟ้าๆ และท้องใบมีขนสีเทา ตาดอกเป็นสันชัดเจน พบที่พม่า ตาก และตั้งแต่ชุมพรลงไปจนสุดแหลมมลายู

 • ชงโคดำ Bauhinia pottsii var. pottsii

-ดอกสีแดงอมชมพูลายเหลือง ตาดอกโค้งนิดๆมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุม พบที่พม่า เกาะสุมาตรา และตั้งแต่ภาคใต้ตอนล่างๆของไทยจนสุดแหลมมลายู

ชงโคฮาลาบาลา, ชงโคดำ, ชงโคไฟ, ชงโคขาว, Bauhinia pottsii var. mollissima, Bauhinia pottsii var.subsessilis, ไม้หายาก, ไม้ดอกหอม, ไม้เลื้อย, Legume, aKitia.Com

ชงโคฮาลาบาลา ++ Bauhinia pottsii var. pottsii

 • ชงโคไฟ Bauhinia pottsii var. mollissima

-ดอกสีส้มแดงลายเหลือง หลังใบเป็นกำมะหยี่สีน้ำตาลแดง ตาดอกปลายแหลมและเป็นสันไม่มาก พบที่ภาคใต้ตอนบน

ชงโคฮาลาบาลา, ชงโคดำ, ชงโคไฟ, ชงโคขาว, Bauhinia pottsii var. mollissima, Bauhinia pottsii var.subsessilis, ไม้หายาก, ไม้ดอกหอม, ไม้เลื้อย, Legume, aKitia.Com

ชงโคฮาลาบาลา ++ Bauhinia pottsii var. pottsii

เท่าที่เคยปรึกษากับนักวิชาพืชสวนท่านหนึ่ง อ้างอิงได้ว่าจะเรียกว่า ชงโคดำ หรือ  ชงโคไฟ นั้นให้ดูจากสีดอก ถ้าออกชมพูม่วงๆจะเรียกว่า ชงโคดำ แต่ถ้าส้มๆเหลืองจะเรียกว่า ชงโคไฟ แต่ถ้าอ้างอิงจาก บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ฉบับหนึ่งโดยสุพจน์ แสงมณี มีการกล่าวว่าควรรวม ชงโคไฟ ให้เป็น ชงโคดำ Bauhinia pottsii var. pottsii เสียเลยเพราะลักษณะคล้ายกันมากๆครับ

ปล. อัพเดทข้อมูลล่าสุดจากนักวิชาพืชสวนท่านเดิม กล่าวว่าต้นนี้คือ Bauhinia pottsii var. pottsii เนื่องด้วยลักษณะกลีบครับ สีสันไม่สามารถแบ่งแยกได้เพราะอาจเพี้ยนไปตามสภาพที่ปลูกเลี้ยง

ชงโคฮาลาบาลา, ชงโคดำ, ชงโคไฟ, ชงโคขาว, Bauhinia pottsii var. mollissima, Bauhinia pottsii var.subsessilis, ไม้หายาก, ไม้ดอกหอม, ไม้เลื้อย, Legume, aKitia.Com

ชงโคฮาลาบาลา ++ Bauhinia pottsii var. pottsii

ว่าจะตัดกิ่งตัดดอกไปให้อาจารย์คณะข้างๆที่มหาวิทยาลัยดูให้ว่าเป็นสายพันธุ์ย่อยไหน แต่เพื่อนที่เรียนพฤกษศาสตร์ก็บอกว่าไม่มีอาจารย์เฉพาะทางด้าน Legume เลย

สรุปว่าต้นนี้ก็คือ ชงโคดำ นั่นเอง แม้ว่าชื่อจะดำๆแต่พอเค้าบานทีโลกสดใสเลยนะครับ

ชงโคฮาลาบาลา, ชงโคดำ, ชงโคไฟ, ชงโคขาว, Bauhinia pottsii var. mollissima, Bauhinia pottsii var.subsessilis, ไม้หายาก, ไม้ดอกหอม, ไม้เลื้อย, Legume, aKitia.Com

ชงโคฮาลาบาลา ++ Bauhinia pottsii var. pottsii

ที่บ้านในสกุลนี้มีอยู่แค่ 5 ชนิดเองครับ ไม่ได้สนใจหรือไขว่คว้าอะไรมาก ถึงเวลาจะมาก็มาเองครับ โดยใน 5 หน่อนี้ 4 หน่วยนั้น Fiyero เพาะเมล็ดเอง ส่วนต้นชงโคฮาลาบาลานี้เป็นชนิดเดียวที่ได้กิ่งตอนมาครับผม ชื่อว่า ฮาลา-บาลา นี้ จริงๆก็คือชื่อของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่สมบูรณ์มากที่สุดของไทยแห่งหนึ่ง ป่าฝนเขตร้อนนี้กินบริเวณจังหวัดนราธิวาสและยะลาครับผม

ชงโคฮาลาบาลา, ชงโคดำ, ชงโคไฟ, ชงโคขาว, Bauhinia pottsii var. mollissima, Bauhinia pottsii var.subsessilis, ไม้หายาก, ไม้ดอกหอม, ไม้เลื้อย, Legume, aKitia.Com

ชงโคฮาลาบาลา ++ Bauhinia pottsii var. pottsii

ข้อดีของกิ่งตอนก็คือให้ดอกได้ไวมากๆ และธรรมชาติของชงโคก็ทั้งถึกทั้งทนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะขยายพันธุ์แบบไหนมาก็โตไวมากครับ ต้นนี้ลงดินไว้กลางแจ้ง ตัดแต่งพุ่มเรื่อยๆไม่ให้ยืด ไม่นานก็เป็นพุ่มเตี้ยกลมดอกออกชนิดนับกันไม่ถ้วนแล้วครับ ชงโคดำทั้งหลายมีข้อดีก็คือเราไม่จำเป็นต้องบำรุงอะไรเค้ามากเลย ไม่ให้ปุ๋ยก็งามดีครับ โดยจะทยอยแตกใบใหม่ๆสีม่วงดำออกมาเรื่อยๆอีกด้วย แล้วพอถึงหน้าหนาวก็มีดอกดกเช่นนี้หละครับผม

ชงโคฮาลาบาลา, ชงโคดำ, ชงโคไฟ, ชงโคขาว, Bauhinia pottsii var. mollissima, Bauhinia pottsii var.subsessilis, ไม้หายาก, ไม้ดอกหอม, ไม้เลื้อย, Legume, aKitia.Com

ชงโคฮาลาบาลา ++ Bauhinia pottsii var. pottsii

ใบเค้าก็น่ารักดีนะครับ ใบอ่อนก็ม่วงดำเลย แก่มาหน่อยก็เริ่มแดงๆ แก่มากก็เขียวเหลือบๆทองๆ สวยดีครับ ยิ่งตอนเย็นๆเดินเล่นแถวนั้นก็จะเห็นว่าใบเค้าค่อยๆพับเข้าหากัน คือ ชงโคดำนอนตอนกลางคืนเหมือนพืชตระกูลถั่วหลายๆชนิดครับผม

ชงโคฮาลาบาลา, ชงโคดำ, ชงโคไฟ, ชงโคขาว, Bauhinia pottsii var. mollissima, Bauhinia pottsii var.subsessilis, ไม้หายาก, ไม้ดอกหอม, ไม้เลื้อย, Legume, aKitia.Com

ชงโคฮาลาบาลา ++ Bauhinia pottsii var. pottsii

ช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงที่ได้ท่องเที่ยวทั่วไทยอยู่บ่อยๆ มีความสุขมากครับ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตื่นตาไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลย เมืองไทยมีดีจริงๆ อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขกายสุขใจเท่าที่บ้านเราหรอกครับ Fiyero พูดได้เต็มปากเต็มคำเลย การใช้ชีวิตที่ต่างประเทศไม่ต่างอะไรกับการไปกักขังตัวเอง ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาได้ แต่ถ้าไปอยุ่นานๆนี่เฉาแน่ๆเลย ดีใจทุกครั้งที่ได้ลืมตามาแล้วบ้านก็ยังคือบ้านของเรา ไม่ใช่ต่างเมืองที่ไหน ต่างชาติเค้ายังหลงใหลเมืองไทยเลย แล้วคนไทยแท้ๆจะไม่รักบ้านเกิดได้อย่างไรครับ

ชงโคฮาลาบาลา, ชงโคดำ, ชงโคไฟ, ชงโคขาว, Bauhinia pottsii var. mollissima, Bauhinia pottsii var.subsessilis, ไม้หายาก, ไม้ดอกหอม, ไม้เลื้อย, Legume, aKitia.Com

ชงโคฮาลาบาลา ++ Bauhinia pottsii var. pottsii

แต่เมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีเรื่องบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเสียความรู้สึกมากๆ ความคิดสั้นๆของคนๆหนึ่งทำลายน้ำใจของอีกคนหนึ่งได้มากมาย โลกเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่หมุนไปจริงๆ แต่เอาเถอะครับ หลังจากนั้น 3 วินาที ก็มีสิ่งดีๆอีกมากมายทำให้ Fiyero ยิ้มได้เช่นเดิม วันนี้ก็มีความสุข พรุ่งนี้ก็ต้องมีความสุข เพราะเมื่อใดที่มองไปหาคนรอบข้าง ความสุขก็มีอยู่ทั่วไปหมด ชีวิตเราจะสดใสหรือหมองหม่นมันอยู่ที่จิตใจของเราเองครับ

ชงโคฮาลาบาลา, ชงโคดำ, ชงโคไฟ, ชงโคขาว, Bauhinia pottsii var. mollissima, Bauhinia pottsii var.subsessilis, ไม้หายาก, ไม้ดอกหอม, ไม้เลื้อย, Legume, aKitia.Com

ชงโคฮาลาบาลา ++ Bauhinia pottsii var. pottsii

อ้อ… อ่านแล้วอย่าลืมเม้นต์ทักทายกันนะครับผม ^.^

++++++++++

A summary for “Chong Koh Halabala” (Bauhinia pottsii var. pottsii)

This rare Bauhinia species is a climbing shrub which can be found in southern Thailand.

Young leaves are covered with deep-purple hair. Mature leaves are vividly green.

Profuse orchid-like flowers are produced from winter to summer. Exquisite petals have margins tinted with yellow. These flashy blooms are sweet-scented.

To keep the vine as a shrub, full sun and frequent pruning are needed. Occasion fertilizing is required. The plant is very drought tolerant.

Most common propagation methods are by air-layering and seeds.

Please feel free to leave a comment, thank you for visiting.


ความน่าปลูก


ราคา


กลิ่นหอม

รักแฟน

M&M V&V

Creative Commons License
aKitia.Com สงวนลิขสิทธิ์รูปภาพและบทความทั้งหมดของบล็อกภายใต้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.

Comments

commentsคำค้น

, , , , , , , , , , ,


Share


21 ความคิดเห็นของบทความนี้

 1. แมค พูดว่า:

  สวัสดีครับฟิ’โร่ :happy: สวัสดีคุณชงโค ฮูล้า ฮู้หล่า ฮู่ หล่า ลา ล้า ไปทะเล ฮูเร้ ฮู้เหร่ เหย่ เย้ ทุกเวลา ออกทะเลกันตั้งแต่เริ่มเลย 😆

  บอกตรงๆเลยว่าเรื่องชงโคเนี่ยแมคไม่เคยมีความรู้อะไรเกี่ยวกับต้นไม้ในกลุ่มนี้เลย แต่ช่วงนี้กำลังออกดอกเลยเนาะ เจอที่จุฬาฯออกดอกเต็มไปหมดสะบึ้มมากๆ แต่ก็ได้แต่เดินผ่านดูเฉยๆ แต่แอบชอบแบบเป็นต้นนะครับฟิโร่ แบบเลื้อยๆไม่รู้จะเอาไปเลื้อยที่ไหนดี หรือเอามาพันกับตัวเลื้อยไปเลื้อยมา เป็นไงล่ะ ฉลาดมาก! :blush:

  ส่วนเรื่องที่แอบบ่นตอนหลังบทความ :ninja: ก็อย่างว่าแหละครับ แต่ละคนก็แตกต่างกันไป แต่หมดแล้วก็จบจริงๆนะ อึ้งๆอยู่เหมือนกัน ไม่เป็นไรที่อื่นมีเยอะแยะเนาะ ได้ข่าวว่าหาที่ลงใหม่ได้แล้วคราวนี้เราจะเกาะเป็นตุ๊กแกกันเลยใช่ป่ะ :face: อิอิ

  เพลงเพราะมากมาย ฟังแล้วคิดถึงเธอว์ :heart:

  Fiyero

  @แมค, เดี๋ยวมาตอบนะครับ หาไรทำก่อนนอนกันดีกว่าเนอะ จะได้หลับสบายๆ :biggrin:

  Fiyero

  @แมค, โอเค โดนบังคับให้ลุกแต่เช้าเลย บุฟเฟต์ติ่มซำชั้น 1 ของประเทศรอ Fiyero สุดหล่อไปกระหน่ำอีกแล้ว 555+ :biggrin: เมื่อคืนบุฟเฟต์ค่ำก็ถูกถล่มไปแล้ว วันนี้แหละ เดี๋ยวรู้กัน :w00t:

  ฮู้ล้าฮู้หละ ฮาวายมาเลยนะครับ :getlost: ว่าแต่เพลงก็โจ๊ะๆดีนะครับ ชอบๆๆ :angel:

  ช่ายแย้ว หลังคณะบัญชีกับวิทยา ดอกชงโคฮอลแลนด์ชมพูเข้มสวยสุดๆ หอมหวานด้วยสิ :happy:

  เอิ่ม :unsure: เรื่องเอามาเลื้อยที่ตัวนี่เอิ่ม สยองดีมั้ยหละแบบที่เล่าให้ฟังเมื่อคืน ออกตาออกจมูก บรื๋อส์ :alien:

  ไม่เครียดละครับ ธรรมดาของชีวิต สัจธรรม :cheerful: ตอนนี้แน่นกว่าตุ๊กแกอีกนะ 😆 ตุ๊บเข้นอนอ้าปาก :ninja:

  Blue Corn Moon มากๆเลยนะครับ :wub:

  ปล. ช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น ระวังไข้กลับมาอีกน้า เป็นห่วงนะกั๊บ :blush:

  :heart: รักแฟน 🙂

 2. nirutl พูดว่า:

  มีของดีมาให้อ่านอีกแล้วครับ แปลกตาดีครับ ไม่เคยเห็นเลยครับ เอามาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ ชอบๆๆๆ

  Fiyero

  @nirutl, ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจกัน :happy:

 3. ป้าแตง พูดว่า:

  :wub: สวัสดีค่ะหลานทั้งสอง
  บทความเรื่องชงโคฮาลาบาลา แปลกดีจังเพิ่งเคยเห็นดอกครั้งแระค่ะสวยมาก ป้าแตงเคยเห็นดอกชงโคสีม่วงเข้มสวยกว่าม่วงจางๆที่ขึ้นทั่วไป ชาวบ้านชอบเก็บยอดอ่อนมาแกง เรียกว่าผักเสี้ยวค่ะ
  อร่อยคล่องคอดีไม่มีสารพิษด้วย เคยทราบว่าตระกูลต้นชงโค มี 3 ชนิด ดอกสีขาวบริสุทธิ์เรียกชื่อ
  ว่าดอกกาหลง สีม่วงเรียก ดอกชงโค และสีเหลือง เรียก โยทะกา ที่ มช. มีทั้ง 3ชนิด เวลาบาน
  ดอกงามมากบานสะพรั่งเต็มต้นแทบจะไม่เห็นใบเลย ช่วงนี้กำลังเบ่งบานปานรับขวัญบัณฑิต มช.ค่ะ
  ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่เขียนมาให้อ่าน ภาพสวย เพลงไพเราะ
  เอาใจช่วยให้สอบได้ A สมความตั้งใจหลานทั้งสองนะคะ
  ป้าแตงค่ะ :wub:

  Fiyero

  @ป้าแตง, สวัสดีครับคุณป้า :happy:

  ชงโคสีชมพูอ่อนๆพวกนั้นกลีบเล็กและไม่อลังการเลยครับ Fiyero ก็ไม่ชอบ ชงโคฮอลแลนด์ดอกใหญ่ๆสีเข้มๆหอมๆนี่แหละเด่นสุดแล้วครับ 😎

  ผักสี้ยววันก่อน Fiyero ก็ไปเจอส้มเสี้ยวมาครับ ต้นใหญ่มาก ผักพวกนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆแล้วนะครับ 🙁

  สกุลชงโคนี้ทั่วโลกมีหลายร้อยสายพันธุ์เลยครับ ในไทยเองก็มีเป็นสิบๆเลย 😉 โยทะกาน่ารักดีนะครับ ยิ่งพญากาหลงที่เปลี่ยนสีเป็นสีม่วงตอนโรยได้ยิ่งน่ารักเลยครับป้า :happy:

  ขอบคุณอีกครั้งนะคร้าบ :biggrin:

 4. siw พูดว่า:

  @fiyeroอยู่ทางเมืองเลยไม่มีไม้แปลกๆอย่างนั้เลยแหะ 😆 แปลกดีครับ ได้รู้จักไม้ไทยอีกอย่างแล้วนะครับ ชอบไม้ดอกหอมมากครับ :cheerful: โดยเฉพาะไม้ไทยๆ

  Fiyero

  @siw, สวัสดีครับ

  ก็ค่อยๆเก็บไปนะครับ บางที Fiyero ก็w,jได้ไม้ดีๆจากเมืองกรุงเลยครับ ต้องออกท้องที่หาเอง 😆 ที่เลยก็มีไม้สวยๆเยอะนินา แถบหนาวๆหน่อยหนะครับ :happy:

  ชอบไม้หอมเหมือนกันครับผม ร่วม slogan เดียวกันเลย :happy:

 5. ดอกไม้ริมโขง พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ โอ้โหสีดอกสดชัด แจ่มมากมาย เป็นไม้ที่ชอบมากเลยค่ะ
  ที่บ้านมีชงโคฮอลแลนด์(หรือเปล่า) ดอกเหมือนกล้วยไม้ มีสีม่วงอมแดงนืดๆ
  ปลูกได้แค่ 1 ปีเอง จ้างคนมาตัดหญ้าสนาม แต่ดันมาตัดชงโคแสนรักของเราซะงั้น
  เค้าบอกว่านึกว่าต้นส้มเสี้ยวคงไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็เลยฉับ ฉับ ฉับ แบบว่าไม่ให้ได้มีโอกาสแตกยอดใหม่
  แหมทำกันได้ลงคอ ก็กำลังหาซื้อมาใหม่ แต่ที่หนองคายแพงจัง 500 บาท ต้นประมาณ 1 เมตรเอง
  ขอบคุณสำหรับบทความดีดี นะคะ :wub:

  Fiyero

  @ดอกไม้ริมโขง, สวัสดีครับ :happy:

  ดีใจที่เข้ามาทักทายกันนะครับผม ดอกนี้สีสดมากๆจริงๆครับ ตอนได้มาก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าดอกจะโดดเด่นไหม แต่พอให้ดอกพร้อมกันนี่โอเคเลย ผ่านครับ :w00t:

  เรื่องคนสวนตัดต้นไม้ Fiyero ก็เคยเจอเหมือนกัน ดีหน่อยที่ไม่ตายครับ :happy: จริงๆฮอลแลนด์ดอกใหญ่ๆภาคกลางขายกันไม่แพงเลยนะครับ ถ้ารอไหวก็อดใจมาแถวๆนี้แล้วค่อยซื้อน่าจะมีตัวเลือกมากกว่านะครับผม 😉

  ยังๆงก็แวะมาบ่อยๆนะครับ

  ขอบคุณครับ :biggrin:

 6. โสกสปัน พูดว่า:

  …สวยจังเลย เหมือนเอาดอกหางนกยูงหลายสีมารวมกัน ส่วนใบเหมือนต้นใบไม้สีทองแต่ดูสวยกว่า ทางต่างจังหวัดชอบเรียกว่าดอกเสี้ยวใช่ตระกูลเดียวกันมั้ยหนอ… 🙂 :pouty:

  Fiyero

  @โสกสปัน, ใช่แล้วคร้าบ :biggrin:

  สกุลเสี้ยงก็คือชงโคครับผม :happy:

  ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับผม

  ปล. เม้นต์ได้ทุกบทความนะครับ :angel:

 7. Nut พูดว่า:

  ดอกสวยมากๆ ครับ ชอบจริงๆ ครับ ไปเดินจตุจักรเรื่อยๆ แต่ไม่เคยได้เจอดอกไม้แบบที่คุณ Fiyero แนะนำในบทความสักที

  วันไหนคุณไปเดิน อย่าลืมบอกมั่งนะครับ จะขอไปติดสอยห้อยตามสักหน่อยนะ :happy:

  Fiyero

  @Nut, แหะๆๆๆๆ ของแบบนี้ต้องตาดีๆครับ 😆 เอาเป็นว่าแวะมาบ่อยๆแล้วถ้า Fiyero จะไปเจเจเมื่อไหร่จะแจ้งข่าวบอกนะครับ :happy:

 8. ชมพู่ พูดว่า:

  ต้องไปหาทาปลูกอีกแล้ว :biggrin: ราคาสูงมั้ยค่ะ

  Fiyero

  @ชมพู่, ตอนนี้คงไม่แพงแล้วครับผม :happy:

 9. มิน พูดว่า:

  ลายดอกเขาสวยดีจังเลย ถ้าจับเอามาผสมกับดอกเสี้ยวกลีบโตๆ ก็น่าลุ้นนะครับ

  Fiyero

  @มิน, โหะๆๆๆ ไม้เถากับไม้ต้นเลยหรอพี่ โอเคหละ ไว้จะลองดูนะครับ 555+ 😆

 10. มิว พูดว่า:

  เป็นชงโคที่ชื่อแปลกมาก แต่โอเค๊สวยเด ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลย เฉาๆ :pinch:

  Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon?

  Fiyero

  @มิว, ถูก !!! แปลก !!! ว่าแต่กว่าจะมาเม้นต์กันได้ใช้เวลาเป็นครึ่งปี อ้อ ยังไม่ครบด้วยได้ข่าว :getlost:

  เฉาอารายกัน ส.ระย้าก็เพิ่งได้มาไม่ใช่รึ อะไรอีกหละ :ninja:

  เพลงนี้เพลงประจำตัวเลยนะสิบอกให่ แล้วต้องท่อนนี้เท่านั้น 😆

 11. byboy พูดว่า:

  ชอบบทความที่เขียนทุกอันเลยคับ ภาพสวย บทความอ่านแล้วได้ความรู้ ขอเป็นสมาชิก ห่างๆไกลๆ
  ด้วยคนคับ

  Fiyero

  @byboy, ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมกันที่หน้าเวป :happy:

  ยังไงก็มาเม้นต์ให้กำลังใจกันบ่อยๆนะครับ บทความใหม่ๆจะได้ออกมาบ่อยๆครับ :biggrin:

 12. แม่บัว พูดว่า:

  สวัสดีครับ หนุ่มๆ

  คุณแม่มาเม้นท์แทนปั้นสิบนะครับ ปั้นฝากแม่มาแทน เพราะเจ้าตัวอยู่ร.ร.ประจำ (โรงเรียน นะ บ่ใจ้ โรงแรม 😆 ) ปกติจะได้กลับบ้านทุกๆสองอาทิตย์ แต่คราวนี้ไปสามอาทิตย์เลย เสาร์-อาทิตย์นี้ไปค่ายวิถีแห่งความพอเพียงที่นครนายก ได้กลับบ้านอีกทีก็วันศุกร์หน้า ปั้นกลัวพี่ๆน้อยใจ เลยขอให้แม่มาช่วยเติมกำลังใจ ช่วงที่เค้าอยู่ร.ร. :happy:

  ชงโคนี้ คุณแม่ก็เคยปลูกที่บ้านเก่า ทั้งสีชมพูและม่วง เลี้ยงง่ายมาก ดอกดก+หอมดีจริงๆ :wub: แต่พันธุ์นี้ก็เพิ่งรู้จักคราวนี้แหละ ขอบคุณนะครับที่ขยันเปิดโลกกว้างให้พวกเราได้รู้จัก และได้รักต้นไม้เพิ่มขึ้นอีกหลายต้น น่ารักจริง คุณแม่เคยเห็นที่ร้านนึงที่จตุจักร หลายปีแล้วหล่ะ บอกว่าเป็นชงโคออสเตรเลีย ถ้าจำไม่ผิดนะดอกคล้ายๆ ที่ฟิ’โรเอามาให้ดูคราวนี้เลย แต่ดอกเค้าออกม่วงๆ ต้นสูงเมตรกว่า สูงๆผอมๆ ดอกก็ยังไม่ออกให้เห็น โชว์แต่รูปให้ดู แล้วบอกว่าหอมมากนะ(ไม่ใช่ร้านหอมมมม…หรอกนะอย่าเข้าใจผิด) ราคาก็พันกว่าเหมียนกัลล์ ก็เลยยังไม่ได้พากลับบ้านด้วย ไม่ค่อยแน่ใจ…..งั้นกลับไปดู+ดมดอกที่บ้านเราไปก่อนแล้วกัน :tongue:

  คุณแม่เห็นด้วย1000%เลยเรื่องที่อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเรา :heart: อยู่เมืองนอกสะดวกกายจริงอยู่ แต่ก็มีความรู้สึกลึกๆ ในใจตลอดว่า ที่นี่ไม่ใช่บ้านเรา ยิ่งอยู่นานยิ่งรักเมืองไทยมากขึ้น มากขึ้น เมืองไทยนี่แหละสวรรค์บนดินแล้ว ถ้าทุกคนๆแบ่งปันความสุข และความรักให้กับผู้คนรอบๆตัว อย่างสม่ำเสมอ เริ่มจากวงเล็กๆในครอบครัวเราก่อน ความหวังดีและปรารถนาดีนี้ก็จะขยายวงกว้างขึ้น กว้างขึ้น แล้วโลกนี้ก็จะมีแต่รอยยิ้มจากความสุขของทุกคน….เนอะ

  ยืนยันครับว่าไม่มีใครจะมาทำให้เรารู้สึกแย่ หรือไม่ดีได้ 😎 ถ้าเราไม่อนุญาต เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเช่นนั้น ให้กำหนดรู้ให้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น แล้ววางมันลงซะ ทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไป ไม่ว่าต้นไม้ ดอกไม้ หรือแม้แต่ชีวิตเรา :pouty: เพราะฉะนั้นทำปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้วผลที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมอ จริงมั๊ยครับ:wink:

  เป็นกำลังใจให้เสมอนะจ๊ะ รักษาสุขภาพด้วยครับ
  แม่บัว

  ป.ล.ปั้นฝากถามว่าเรื่องจะพาทัวร์สวนจตุจักรนี่ ให้ลงชื่อไปด้วยได้ที่ไหน แล้วขอให้เป็นช่วงปิดเทอมนะครับ please..please.. :happy: :happy: please

  Fiyero

  @แม่บัว, สวัสดีคร้าบ :biggrin:

  คุณแม่มาเอง แถมมาเม้นต์กันยาวๆแบบนี้ชื่นใจที่สุดเลยครับผม :blush:

  555+ ดูแล้วคุณแม่มีอารมณ์ขันจังเลยนะครับ 😆 ดีจัง สร้างบรรยากาศดีๆให้คนรอบข้างได้สดใสครับ

  ค่ายวิถีแห่งความพอเพียง โหะๆ ชื่อค่ายน่าสนใจจังครับ ไปนครนายกกันสบายเลย อากาศและทิวทัศน์ดีมากๆเลยนะครับ Fiyero ก็ไปบ่อยสุดๆ ใกล้ๆเมืองกรุงแค่นี้เอง :happy:

  เรื่องชงโคออสเตรเลีย น่าจะเป็นต้นนี้นะครับ Bauhinia hookeri ต้นนี้ใบเล็กๆน่ารักดีครับ (ดอกเล็กด้วยสิ) ต้นจะผอมๆขึ้นไป แตกพุ่มแน่นพอตัว แต่ใบร่วงเป็นระยะๆครับ Fiyero เพาะเมล็ดเอง ขึ้นง่ายมากๆ ในไทยยังไม่มีใครประกาศว่าของตัวเองให้ดอกแล้วเลยนะครับ ต้นที่บ้านงามมากๆครับ งามใบของจริง :pinch:

  ตอนแรกที่ได้อ่านก็ไม่คิดว่าเป็นร้านเจ๊หอมหรอกครับ รายนั้นไม่ค่อยสรรค์หาไม้นอกเท่าไหร่ เน้นไม้ไทยที่ปั่นราคาให้แพงมากๆเป็นหลัก :getlost: ที่เหลือก็มีร้านป้ายเยอะ กับร้านเชียงใหม่ครับ :ninja:

  ครับผม เมืองนอกยังไงมันก็มีหลายๆสิ่งที่ขาดหายไปไม่เหมือนเมืองไทยบ้านเรา ช่วงนี้อยู่ไทยตลอดสบายใจมากครับ :angel: อาหารการกินการอยู่ไม่ต้องเนห่วงอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้ว :w00t: รักเมืองไทยครับ

  แหมๆ เรื่องไปทัวร์เจเจไม่ต้องลงชื่ออะไรหอกคร้าบ ไว้ค่อยว่ากัน :happy: แล้วน้องเค้าปิดเทอมช่วงไหนหรอครับ

  ยังไงก็ให้คุณแม่บัวดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับ

  ปล. บทความใหม่ คงใกล้ได้เผยแพร่อีกแล้ว รอแค่เวลาพิมพ์ครับ 😎

  แม่บัว

  @Fiyero,

  แหม..ตอบกลับรวดเร็วทันใจวัยรุ่นเลยนะจ๊ะ อย่างนี้ดีจัง..ถูกใจวัย(รุ่น)เหลือน้อยอย่างแม่มั่กๆ คุณแม่ยังเล่น Facebook ให้ปั้นไม่เสร็จเลย พอดีปั้นฝากแม่เล่นเกมแทนให้เค้าด้วย :ninja: (ถ้าแม่มีเวลา(หมายถึง..ทุกวัน :wassat: ))

  เอาเป็นว่าเรามีนัดกันช่วงประมาณต้นมีนาไปจตุจักรกัน ตอนปั้นปิดเทอม อุ๊บอิ๊บเลยนะ..ว่านัดกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ

  ทยอยออกมาได้เรื่อยๆเลยนะครับ บทความ จะตามอ่าน..ตลอด :biggrin:

  ว่าแต่ว่ามีเรื่องของกันเกราบ้างมั๊ยครับ ต้นที่บ้านเค้าชอบออกดอกตอนคุณแม่ไปอยู่ต่างประเทศทู้กกกที :dizzy: สงสัยดวงไม่สมพงศ์ แคล้วคลาดกันเรื่อย 🙁 ไม่เป็นไรต่อไปนี้จะอยู่เฝ้าตลอดไม่ออกดอกให้เห็นก็ให้รู้ไป :devil:

  Fiyero

  @แม่บัว, มีการ “ฝาก” เล่น facebook ด้วย แม่บัวทันสมัยเหมือนกันนะครับ 😎

  แล้วคุณแม่จะไปเดินด้วยหรือเปล่าครับ :happy: ช่วงนั้นเพิ่งสอบ midterm เสร็จพอดีเลย น่าจะว่างนะครับ

  กันเกรา request มา จัดให้ครับผม ตั้งใจจะเขียนหลายทีแล้ว แต่เดี๋ยวรอดอกปีนี้นะครับ เอาแบบสดๆใหม่ๆดีกว่า :whistle:

  ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

  ปล. ฝาก say hello ให้ปั้นด้วยนะครับผม :cheerful:

 13. HRLLO พูดว่า:

  ชงโคมีสารเคมีอะไร อยู่ในต้นมั่งอ่าค้ะๆๆๆ

  อยากรุ้มากๆๆๆๆๆ*

  Fiyero

  @HRLLO, โห เรื่องสารเคมีโมเลกุลต่างๆนี่ Fiyero ไม่ทราบหรอกครับ เพราะไม่ได้เรียนพฤกษศาสตร์ แต่คุณ HRLLO สามารถหาได้จากเวปไซต์มากมายที่เรื่องนี้หนิครับ ลอง google ดูนะครับ :happy:

 14. HRLLO พูดว่า:

  หาแล้ว วว ว ว ว หาหลายเวปมากเลย
  ไม่เจอเลยๆๆๆๆ T^T

  Fiyero

  @HRLLO, ลองหาเวปต่างประเทศนะครับ ของไทยไม่ค่อยมีข้อมูลเชิงวิทย์มากเ่ท่าไหร่ครับ :happy:

  สู้ๆนะครับ :biggrin:

 15. HRLLO พูดว่า:

  ช่วยเราหาหน่อยจิ๊ๆๆ 5555.
  น้ะ นะ!!

  Fiyero

  @HRLLO, รออีก 2 อาทิตย์นะครับ สอบเสร็จแล้วคงพอมีเวลาหาครับ 😎

  Fiyero

  @HRLLO, ส่วนใหญ่เป็น flavanoids, steroids และ terpenoid นะครับ จริงๆข้อมูลในเนตก็พอมีอยู่นะครับ ลองอ่านละเอียดๆแล้วใช้ keyword หาข้อมูลเชิงลึกของ component แต่ละตัวนะครับ

  อันนี้ตัวอย่างบางเวปครับ

  http://sciencelinks.jp/j-east/article/200319/000020031903A0567688.php

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18590204

  http://www.ijp-online.com/article.asp?issn=0253-7613;year=2009;volume=41;issue=2;spage=75;epage=79;aulast=Shreedhara

 16. ฮาวาย พูดว่า:

  ชงโคสีม่วง หน้าอาคารเรียนต้นเล็ก กำลังออกดอกคะ ที่เสียดายคือ ด้านหน้าโรงรถ เจ้านายสั่งตัดไปแล้วโดยไม่ถามคนปลูกสักคำ พี่ที่ทำงานด้วยกันเขาเป็นคนปลูก เห็นตั้งแต่วันที่ย้ายมาทำงานที่นี่ ขับรถเข้าจอดที่โรงรถไม่เคยรู้สึดว่าเกะกะ เจ้านายเพิ่งย้ายมาบอกว่าเกะกะ เสียด้าย เสียดายคะ คนปลูกก็บ่นว่า ถ้าบอกสักคำจะย้ายไปปลูกที่อื่น ชงโคต้นนี้นะ อายุประมาณ 15ปี เวลาออกดอกสวยสดชื่นคะ อ๋อ ตอนนี้หางนกยูงฝรั่งกำลังสะพรั่งคะ ห้องทำงานของฮาวาย อยู่ห้องสุดท้ายของอาคารมองเห็นต้นไม้นานาชนิดบนเนื้อที่ 9 ไร่ กว่า ๆ มีไม้ยืนต้นหลายชนิดมีการดูแล ตกแต่งอย่างสวยงาม ข้างห้องก็ต้นพิกุลหลายต้น และได้งบประมาณสร้างอาคารหลังใหม่ ไม่รู้จะสูญเสียต้นไม้ต้นไหนไปอีก ต้นไม้บางต้นใหญ่มากไม้ป่าเสียด้วยซิ กันเกราที่บ้าน 4 ต้นคะ สูงประมาณ2 ม.เป็นไม้ในดวงใจ รออ่านนะคะ หลงรักเวปนี้ซะแล้ว

  Fiyero

  @ฮาวาย, น่าเสียดายนะครับ ต้นไม้แต่ละต้นก็ย่อมมีประวัติศาสตร์ให้จดจำนะครับ ถ้าเจอแบบนี้ก็น่าใจหายนะครับ 🙁

  หางนกยูงฝรั่งสวยมากๆเลยนะครับ ถ้าปลูกสีส้มเข้ม ส้มอ่อน และเหลืองไว้ติดๆกันจะสวยมากเลยหละครับ 😎

  กันเกราสวยมากครับ ดอกหอมมากด้วย แล้วยังไงจะนำมาฝากกันคร้าบ :biggrin:

 17. papaya พูดว่า:

  ชงโคฮาลาบาลานี้ เป็นชนิดเดียวกับ ย่านดาโอ๊ะ หรือ ใบไม้สีทองหรือเปล่าคะ :ninja:

  Fiyero

  @papaya, คนละต้นกันครับผม ต้นนั้นใบใหญ่กว่าแต่ดอกเล็กกว่าและไม่เด่นครับผม :happy:

 18. ป่านแก้ว พูดว่า:

  ก็ไม่เคยเห็นค่ะสีนี้ :tongue: ที่บ้านมีสีขาวจุดประสีชมพูในวันดอกบานวันแรก วันต่อมาก็เป็นสีชมพู
  ไม่มีในรูปที่คุณ fireyo ลงไว้ค่ะ :w00t: ส่วนคลอเดียสีเหลือง มีแล้วค่ะ

  Fiyero

  @ป่านแก้ว, ชงโคดำตัวนี้เริ่มมีคนทำออกมาขายกันมากขึ้นแล้วครับ

 19. ป่านแก้ว พูดว่า:

  ชงโคฮาลาบาลา สีแบบนี้ไม่เคยเห็นค่ะ :blink:
  ที่บ้านมีสีขาวจุดประสีชมพู ของวันแรกที่บาน แล้ววันต่อมา ก๊จะเป็นสีชมพูอ่อน :w00t:
  (อยากให้ดูรูปจัง ทำไงล่ะ)
  รูปชงโคที่คุณ fiyero ลงไว้ไม่มีค่ะ
  ต้นคลอเดียสีเหลืองมีแล้วค่ะ

  Fiyero

  @ป่านแก้ว, สวัสดีครับ

  ชงโคกลุ่มนั้นก็สวยดีนะครับ ให้ร่มเงาได้ด้วย แต่เค้าทิ้งใบนี่สิครับ กวาดกันสนุกเลย 😎

  ดีครับ คอร์เดียเหลืองลงดินไว้โตไวสุดๆครับผม

 20. เบียร์รี่ พูดว่า:

  อ่านแล้วครับ ^^

  Fiyero

  @เบียร์รี่, รับแซบ 555+

 21. Jarun พูดว่า:

  ผมอยากได้กิ่งชงโคฮาลาบาลามาปลุกที่บ้านบ้างอ่ะคับ

  หาได้ที่ไหนอ่ะ บ้านผมอยู่ปราจีนบุรีมีแต่ชงโคฮอลแลนด์ และก้อชงโคป่า

  อยากได้มาปลูกจังดอกสวยมากเลย ช่วยตอบหน่อยได้ไหมคับ

  Fiyero

  @Jarun, ยังไงลองไปหาที่ดงบังน่าจะมีนะครับ :happy:

แสดงความคิดเห็น

adenium Little Gem magnolia Magnolia grandiflora กล้วยไม้ การปลูก ขายต้นไม้ จตุจักร จำปีแดง ดอกสวย ดอกสีขาว ดอกสีชมพู ดอกสีม่วง ดอกสีเหลือง ดอกสีแดง ดอกหอม ดอกใหญ่ ดอกไม้ ตลาดต้นไม้ ต้นไม้ ต้นไม้หายาก ปลูกต้นไม้ วงศ์กระดังงา สนามหลวง 2 สมุนไพร สวนต้นไม้ ออกดอกทั้งปี เกม เนื้อเพลง เพลง แมกโนเลีย แมกโนเลียแกรนดิฟลอร่า ไม้ดอก ไม้ดอกหอม ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ไม้หายาก ไม้อวบน้ำ ไม้เถา ไม้เลื้อย ไม้แปลก ไม้ใบ ไม้ไทย


     
aKitia.Com รองรับการแสดงผลเต็มประสิทธิภาพด้วย FireFox และ Chrome

อ่านบล็อกผ่าน Email

   

กรอก Email ที่คุณต้องการรับบทความใหม่จาก aKitia.Com

ค้นหาขั้นสูง

ผู้เยี่ยมชมมาจากไหนกันบ้าง
เริ่มนับสถิติ Unique IP เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒